โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ 1,072 รูป และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย จึงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

โดยเมื่อ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์พร้อมในศูนย์กลางพิธี แล้ว ผศ.ดร.วีระ สุภะ ไวยาวัจกรวัดพระธรรมกาย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทั้งนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวไทยร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในเวลา 19.00 น. ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกาย และทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ที่ www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com

พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” พลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว”

อบต.คลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดอบรมพลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้ UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ มหารัตนวิหารคด 17 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรม “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” ผ่านความดีสากล 5 ประการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้ความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และ รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วยนางวรกนก เทพพิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 72 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จากนั้นร่วมชมการแสดงพิเศษประกอบการเรียนรู้ ชุด “UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ” โดยคณะทำงานและอาสาสมัครของสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

จากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมทำฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ กับ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย” โดยแบ่งฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานที่ 1 ห้องนอน มีกิจกรรม “กราบ พร กอด” ฐานที่ 2 ห้องแต่งตัว กิจกรรม “เนี๊ยบ เฉียบ เป๊ะ” ฐานที่ 3 ห้องอาหาร เป็นกิจกรรม “ทำดี หนูทำได้” ฐานที่ 4 ห้องทำงาน มีกิจกรรม “เล่นเอง เก็บเอง” ฐานที่ 5 ห้องน้ำ กิจกรรม “สะอาดไปไหม?” ซึ่งแต่ละฐานนักเรียนและผู้ปกครองจะได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกันเพื่อให้นำเอาสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติจากโครงการไปต่อยอดฝึกฝนบุตรหลานที่บ้านได้เป็นอย่างดี

สื่อมวลชนเสนอข่าวอบต.คลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดอบรมพลังความดีสากล UG5 เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว
1. เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง    2. เว็บไซต์ข่าว Talknews Online
3. เพจ FB ปทุมธานีนิวส์    4. เว็บไซต์ข่าว ข่าวเด็ดสยาม
5. หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพออนไลน์    6. เว็บไซต์ข่าว คาดเชือก
7. เพจ FB tourthai news    8. เว็บไซต์ข่าว พิมพ์ไทย
9. หนังสือพิมพ์เปิดข่าวออนไลน์    10. Youtube Thairef TV
11. เว็บไซต์ข่าว Thai Reference    12. เพจ FB เล่าข่าวปทุมธานี
13. เว็บไซต์ข่าว ข่าวจริง News Press    14. เพจ FB Online MiuMiu
15. เว็บไซต์ข่าว แฟนข่าวปทุมธานี    16. เว็บ Blogspot คนอ่านข่าว

บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ บวชพระนานาชาติ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

ข่าวบวชพระนานาชาติทวีปยุโรป

สถานีโทรทัศน์ Oost ประเทศเบลเยี่ยม เสนอข่าวบวชพระ 15 รูป ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทนานาชาติทวีปยุโรป รุ่นที่ 9 ปีพุทธศักราช 2566 น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เว็บไซต์สื่อท้องถิ่นของประเทศเบลเยี่ยมได้แก่ nieuwsblad และ HLN นำเสนอข่าวพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวยุโรป 14 ท่าน จากเยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย นอร์เวย์ เบลเยียม อังกฤษ อิตาลี และชาวไทย 1 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เมือง Lede ประเทศเบลเยี่ยม วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยพระซันเดอร์ เขมธมฺโม พระอาจารย์ประจำโครงการให้สัมภาษณ์ถึงพิธีอุปสมบทว่า “พระอุปัชฌาย์มีการอธิบายพระวินัยซึ่งเป็นกฎพื้นฐานสำหรับการบวชให้ผู้เข้าบวชฟัง รวมถึงการประพฤติพรหมจรรย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำบาป นอกจากนี้ผู้ขอบวชยังได้รับการ เตือนอีกครั้งถึงความเรียบง่ายของชีวิตในฐานะพระสงฆ์ ว่าไม่ได้มีรายได้เหมือนคนทั่วไป แต่การดำรงชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้คนจะมอบให้”

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star)

🌟ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

🕑วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 – 20.30 น.

มีผู้บริหาร และคณะคุณครู เข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า 500 คนจากทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณนิตยา ผาติโสภณ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ชี้แจงภาพรวมโครงการฟื้นฟูศีลธรรม และ Work Shop กิจวัตร 7 บทฝึก เตรียมความพร้อมผู้เรียน ช่วงท้ายคณะคุณครูทำแบบทดสอบความเข้าใจโครงการฯ เพื่อวัดผลในการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในการรับสื่อนวัตกรรมต่างๆ ของโครงการเพื่อคุณครูจะได้ไปใช้พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก

"รวมใจทำสมาธิ 1,000,000 คน เพื่อสร้างสันติภาพโลก"

ขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิ และแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิ อธิฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลก โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านคน สร้างสถิติโลก กับ Guinness World Records

ร่วมลงชื่อ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.meditationforpeace.net
“สันติภาพโลก เริ่มต้นด้วยสันติสุขภายใน”

กฐินธรรมชัย 2566 กฐินธรรมชัย 2566 กฐินธรรมชัย 2566 กฐินธรรมชัย 2566

ปฏิทินงานบุญ

27 ส.ค.66 วันธรรมชัย
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
.
29 ก.ย. 66 วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
.
10 ต.ค. 66 วันคล้ายวันเกิด ครบ 139 ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566
.
5 พ.ย. 66 วันอาทิตย์ต้นเดือน
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ผู้นำแสงสว่างออนไลน์

โครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์

พิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

🙏ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ ขยายพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก กับ โครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์

⭕️“เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย” สมัครได้ที่👇👇👇
www.072.today

สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก สื่อชั้นนำระดับโลก

ขอบคุณสื่อชั้นนำระดับโลก

อาทิ BBC ,รอยเตอร์, The Atlantic, The Guardian,Voice of America,The Straitstimes เสนอข่าววันวิสาขบูชา 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี กว่า 50 ข่าว

1. Week in Pictures โดยสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ
2. Our Top Photos of the Week โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ
3. Photos of the week โดยสำนักข่าว The Atlantic ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. Top Photos of the Week โดย National Review ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ทวิตเตอร์สำนักข่าวออนไลน์ Thai Enquirer
6. ทวิตเตอร์ของ Matt Hunt
7. เว็บไซต์ Getty Images ประเทศอังกฤษ
8. เว็บไซต์ Freie Press เยอรมนี
9. YouTube สำนักข่าว NEWZ4U
10. เว็บไซต์ Imago-Images
11. เว็บไซต์ สำนักข่าว Europa Press
12. เว็บไซต์สำนักข่าว Clarin ของสเปน
13. เว็บไซต์ Alamy
14. YouTube เวียดนาม
15. เว็บไซต์ Gettyimages (2)
16. เว็บไซต์สำนักข่าว Gea เยอรมนี
17. สำนักข่าวในประเทศตุรกี BANGKOK - Tayland'da Vesak Günü kutlamaları
18. ทวิตเตอร์ Jorge Silva ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์
19. สำนักข่าว GEAในประเทศเยอรมนี
20. เว็บไซต์ Merdeke
21. Yahoo! News
22. สำนักข่าว CNBS อินโดนีเซีย
23. สำนักข่าว Local 12
24. ทวิตเตอร์ Merdeka
25. US Times Post
26. The Guardian
27. VOA News ประเทศสหรัฐอเมริกา
28. VOA อินโดนีเซีย
29. VOA ประเทศไทย
30. สำนักข่าวในอินโดนีเซีย
31. ทวิตเตอร์ VOA ประเทศอินโดนีเซีย
32. Yahoo! News (วีดีโอ)
33. Kumparan News อินโดนีเซีย
34. Ruptly TV
35. The Straitstimes
36. EL PASO TIMES สหรัฐอเมริกา
37. เว็บไซต์สำนักข่าวรอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ
38. เฟซบุ๊กสำนักข่าวรอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ
39. ทวิตเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ (วีดีโอ)
40. ทวิตเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ
41. Yahoo! finance
42. รอยเตอร์ ประเทศอังกฤษ
43. Msn Celebrating Buddha's birthday
44. Asia News : Les fidèles célèbrent le jour du Vesak au temple Wat Phra Dhammakaya en #Thaïlande 🇹🇭
45. YouTube VOA Express เวียดนาม
46. Vnews ประเทศเวียดนาม
47. Daryo ประเทศอุซเบกิสถาน
48. ทวิตเตอร์ สำนักข่าวรอยเตอร์
49. เฟซบุ๊ก สำนักข่าวรอยเตอร์
50. Canal 26 : 📲 Más noticias en canal26.com ประเทศอาเจนติน่า
51. THE STRAITSTIMES ประเทศสิงคโปร์
52. DBC NEWS Daily ประเทศบังกลาเทศ

สื่อสำนักข่าวต่างประเทศ สื่อสำนักข่าวต่างประเทศ สื่อสำนักข่าวต่างประเทศ สื่อสำนักข่าวต่างประเทศ

ภาพเด่นประจำสัปดาห์จากสื่อระดับโลก

สำนักข่าวต่างประเทศระดับโลกยกภาพงานวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกายเป็น ภาพเด่นร่วมกับจากเหตุการณ์จากทั่วโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)

วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (เผาศพพระพุทธเจ้า) วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” ซึ่งประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา คือ เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในพรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้าได้ทรงประชวรหนัก ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้ทรงปลงมายุสังขาร โดยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลาย ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด ความปรินิพพานแห่งตถาคต จักมีในไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ” (ทีฆนิกาย มหาวรรค. ๑๐/๑๐๐/๑๐๘)

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๗ วัน มัลลกษัตริย์ แห่งนคร กุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ และภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว กษัตริย์และ ผู้ครองแคว้นต่าง ๆ รวม ๗ แคว้น ได้แก่

  • (๑.) พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองมคธ
  • (๒.) กษัตริย์ลิจฉวี ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลี
  • (๓.) กษัตริย์ศากยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์
  • (๔.) กษัตริย์ถูลี ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลกัปปะ
  • (๕.) กษัตริย์โกลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคาม
  • (๖.) มหาพราหมณ์ สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวฏฐทีปกะ และ
  • (๗.) กษัตริย์มัลละ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา
ได้ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ตอนแรกพวกเจ้ามัลละ แห่งนครกุสินารา ไม่ยอมแบ่งให้จนเกือบจะเป็นชนวน ให้เกิดสงครามระหว่างพวกเจ้ามัลละกับกษัตริย์และพราหมณ์ทั้ง ๗ แคว้นที่มาขอส่วนแบ่ง แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ระงับลงได้โดยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ “โทณะ” เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกษัตริย์ และพราหมณ์เหล่านั้น ความว่า “ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอพวกท่านจงฟังคำอันเอกของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าของเรา ทั้งหลาย เป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติ การจะสับประหารกันเพราะส่วนพระสรีระ ของ พระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่ดีเลย ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็นแปดส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไป ในทิศทั้งหลาย ชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีอยู่มาก ฯ” (ทีฆนิกาย มหาวรรค. ๑๐/๑๕๘/๑๓๒)

ด้วยวาทะของโทณะพราหมณ์ ทำให้มัลละกษัตริย์ยอมปรองดองกับกษัตริย์และพราหมณ์ โดยตกลงกันให้โทณะพราหม์เป็นผู้จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่แคว้นต่าง ๆ โดยเท่ากัน ซึ่งโทณะพราหมณ์ด้รับทะนานทองที่ใช้ในการตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่ระลึก

หล่อพระประธาน วันอัฏฐมีบูชา หล่อพระประธาน วันอัฏฐมีบูชา หล่อพระประธาน วันอัฏฐมีบูชา หล่อพระประธาน วันอัฏฐมีบูชา หล่อพระประธาน วันอัฏฐมีบูชา

พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ วิหารคด

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด
ในวันอัฏฐมีบูชา วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา จุดประทีปวิสาขบูชา

พิธีจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณ

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

7 Big Boon วันวิสาขบูชา 7 Big Boon วันวิสาขบูชา 7 Big Boon วันวิสาขบูชา 7 Big Boon วันวิสาขบูชา 7 Big Boon วันวิสาขบูชา 7 Big Boon วันวิสาขบูชา

7 Big Boon วันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กำหนดการวันวิสาขบูชา
พิธีตักบาตร, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต, พิธีหล่อพระประธาน, พิธีจุดวิสาขประทีป, พิธีเวียนประทักษิน, พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

หล่อพระประธาน หล่อพระประธาน หล่อพระประธาน หล่อพระประธาน หล่อพระประธาน

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตรหล่อด้วยโลหะซิลิคอนบรอนซ์ ซึ่งจะมีน้ำหนัก ประมาณ 1 ต้น (1,000 กก.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

กำหนดการหล่อพระประธาน
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (วันวิสาขบูชา)
- พิธีหล่อพระประธาน ประจำห้องแก้วสารพัดนึก 2

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- พิธีหล่อพระประธานประจำวิหารคด

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
- พิธีวางแผ่นจารึกพระธานทั้ง 2 องค์

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (วันอาสาฬหบูชา)
- พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเกศของพระประธานทั้ง 2 องค์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และพิธีเวียนประทักษิณที่วิหารคดชั้น2 / ประดิษฐานพระประธานที่วิหารคด คอร์ 1

สามารถทำบุญออนไลน์หรือทำที่ห้องรับบริจาคนับตั้งแต่บัดนี้
ร่วมบุญผ่าน ธ.กรุงไทย
บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7
หรือทำบุญออนไลน์
Donate Online
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือโทร 02-831-1000

โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 6 พ.ย. พุทธศักราช 2566

ลูกผู้ชายต้องบวช ให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822
สามารถสอบถามรายละเอียดทางไลน์ทางการนี้ Line