ตักบาตรวันแม่ ตักบาตรวันแม่ ตักบาตรวันแม่

ตักบาตรพระ 1,091 รูป เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ

เรียนเชิญร่วมมหาสังฆทานครั้งใหญ่ โครงการทำบุญตักบาตรต่อเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่เสริมสิริมงคลให้คลองสามบ้านเราเจริญรุ่งเรือง

ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 06.30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดจัมโบ้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 พิกัด Google Map

พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค สังฆทาน 2000 วัด

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 34

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง อ.ป.ก. เมตตาเป็นประธานในพิธี
มุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ โดยมี พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day วันสมาธิโลก World Meditation Day

พิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันสมาธิโลก วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันสมาธิโลกหากทุกคนในโลกนำใจมาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในที่เดียวกันพร้อม ๆ กันและได้เข้าถึงพระธรรมกาย สันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัย ไม่ใช่สิ่งเพ้อฝัน แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าทุกคนรู้ว่า “เรามีของดีอยู่ในตัว” แล้วก็เริ่มต้นในตำแหน่งที่ถูกต้องคือ ฐานที่ ๗ แล้วลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ทำอย่างต่อเนื่องให้ถูกวิธี

ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ทั้งโลก โลกก็จะพลิกจากมืดมาสว่าง จากที่เป็นมลทินก็มามีความบริสุทธิ์ จากความเห็นแก่ตัวก็จะมาเป็นการแบ่งปัน มีความรัก มีรอยยิ้มให้กัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน ความคิดเบียดเบียนผูกโกรธพยาบาทก็จะหมดสิ้นไป ตรงกันข้ามจะมีแต่ความเมตตา ปรารถนาดี มีการให้อภัย เสียสละ แบ่งปันซึ่งกันและกัน มีแต่ความบริสุทธิ์ มีแต่ความสุขเป็นโลกแห่งสันติสุขที่ใคร ๆ ก็ปรารถนากันมายาวนาน (พ.ศ. 2543)

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. พิธีพระราชทานเพลิง พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ฌาปนสถานชั่วคราว ทางเข้า 1
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อดีตรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 16.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน และคณะศิษย์ร่วมวางดอกไม้จันทน์

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่และขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และรับภารกิจงานพระศาสนาหลายหน้าที่ เช่น พระธรรมทูตสายโอเชียเนียประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นประธานสภาองค์กรชาวพุทธสหพันธรัฐออสเตรเลีย (President of the Buddhist Federation of Australia) เป็นเลขาธิการมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านปฏิบัติศาสนกิจตราบถึงวันสุดท้ายแห่งการมรณภาพ โดย โดยได้เดินทางจากประเทศนิวซีแลนด์เพื่อไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎกในทวีปยุโรป ร่วมประชุมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายประเทศ จนกระทั่งเดินทางมาถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี เกิดอาการแน่นหน้าอก กระทั่งถึงแก่มรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลวมรณภาพจากโรคหัวใจวาย ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สิริอายุ 70 ปี 33 พรรษา คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้ประกอบเมรุลอย 9 ยอดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณท่านและระลึกถึงคุณงามความดีต่อพุทธศาสนาด้วยความกตัญญูเวที

วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23 วันมหารำลึก ครั้งที่ 23

วัดพระธรรมกายจัดงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32”

วัดพระธรรมกายจัดงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32” สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกในองค์กร-อุทิศบุญแด่สมาชิกผู้วายชนม์ และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 78,000 กว่าบาท

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32” ณ สภาธรรมกายสากล โดยพิธีเริ่มด้วยการมอบรางวัลเกียรติคุณแด่สมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีอายุงาน 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 ปี จำนวน 243 รางวัล ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 55 ทุน รวมเป็นเงิน 78,700 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ
จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ นำโดยพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมคณะพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตจังหวัดปทุมธานี และพระอาจารย์สอนบาลี รวม 30 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกนึกถึงสมาชิกในองค์กรที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 133 รูป/ท่าน

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า การจัดวันมหารำลึก เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายที่ล่วงลับไปแล้ว และให้สมาชิกในองค์กรได้รำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของสมาชิกนักสร้างบารมีเหล่านั้น ทั้งเตือนตนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของน้อย อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต เมื่อเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เร่งสั่งสมบุญ สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายทุกคนต้องตายและความตายไม่ไม่มีนิมิตหมาย ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง เหมือนมีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน โดยมีนักสร้างบารมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นแบบอย่าง และให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังมีร่างกายแข็งแรงได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่สืบต่อไป

พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีสวดพระอภิธรรม พระสุธรรมญาณวิเทศ

พิธีสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ถึง 30 ก.ค. 65
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 20.00 น.

พิธีจุดไฟแก้วชำระร่างนักสร้างบารมี วันอาทิคย์ ที่ 31 ก.ค. 65
ณ ฌาปนสถาน ทางเข้า 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันมหารำลึก วันมหารำลึก วันมหารำลึก วันมหารำลึก

วันมหารำลึก ครั้งที่ 34 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สื่อชุดพิเศษ ‘วันมหารำลึก’ ประจำปีนี้ จำลองภาพการลงมาบังเกิดของเหล่าเทวดาจากภพดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ และการเดินทางกลับสู่วงบุญพิเศษของเทพบุตรใหม่ ซึ่งไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน...

รับชมประวัติการสร้างบารมี "ขุนพลกล้ากองทัพธรรม"

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมญาณวิเทศ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างนักสร้างบารมี
พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
วันศุกร์ที่ ๑๕ - วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างนักสร้างบารมี พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

พิธีสวดพระอภิธรรม :
วันศุกร์ที่ ๑๕ - วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม* พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

พิธีชำระร่างนักสร้างบารมี :
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ฌาปนสถาน ทางเข้า ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ :
งดสวดวัน พฤ. ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
- งดรับพวงหรีด

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
บช. : ร้อยโทหญิงเครือวัลย์ แนบชิด
ธ.กรุงไทย 9855991524
Line ID: tummy072

บช. : วัดพระธรรมกาย
KTB กรุงไทย 1521202087

สอบถามเพิ่มเติม จองถวายผ้าบังสุกุล ไทยธรรม จุดไฟแก้ว ได้ที่
กัลฯ กัลยา นิยมสุข โทร. ๐๘๖-๔๘๙-๒๙๗๗
กัลฯ นฤมล ศรีสมนึก โทร. ๐๙๐-๖๐๖-๗๑๗๔
กัลฯ ปิยะมาศ (น้อย) โทร. ๐๘๙-๖๓๖-๕๑๔๖

ช่องทางร่วมพิธีออนไลน์
Zoom 072 Meeting ID : 961 7339 4817 Passcode : 072
Facebook LIVE : Wat Phra Dhammakaya Sydney

จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา จุดประทีปวันอาสาฬหบูชา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจุดประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

#วันอาสาฬหบูชา #ภาพดีๆ๐๗๒ #ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา คือ วันที่พระภิกษุเริ่มเข้าจำพรรษา อยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝน กำหนดตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน พวกชาวบ้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงได้เที่ยวไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย่ำพืชพันธุ์ต่างๆ เสียหายเป็นจำนวนมาก และยังเบียดเบียนสัตว์เล็ก ๆ จำนวนมากให้ถึงความตาย ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุที่เกิดขึ้นนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำพรรษา

วันเข้าพรรษานี้มี 2 อย่าง คือ 1.ปุริมิกา วันเข้าพรรษาต้น หมายถึง เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหะผ่านไปแล้ว วันถัดไปพึงเข้าพรรษาต้น คือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 2.ปัจฉิมิกา วันเข้าพรรษาหลัง หมายถึง ถัดจากวันเพ็ญอาสาฬหะไปอีก 1 เดือน พึงเข้าพรรษาหลัง คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 การเข้าพรรษานั้นพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ห้ามไปค้างแรมที่ไหน แต่ก็มีกรณียกเว้น สามารถไปค้างแรมได้ เรียกว่า สัตตาหกรณียะ หมายถึง เมื่อมีเหตุจำเป็น พึงไปค้างแรมได้ 7 วัน ดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ในสมัยหนึ่งได้มีอุบาสกชื่ออุเทน มีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์ไว้ในโกศลชนบท เขามีความปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และอยากพบเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงได้ส่งบริวารไปกราบนิมนต์พระภิกษุ บริวารจึงไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย แต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นปฏิเสธการนิมนต์เนื่องจากเวลานั้นอยู่ในช่วงของการจำพรรษา ไม่สามารถไปค้างแรมได้ บริวารจึงกลับไปแจ้งให้อุเทนทราบ เขาจึงกล่าวโทษ ติเตียนภิกษุเหล่านั้นว่า เราส่งบริวารไปนิมนต์แล้วก็ไม่มาทั้งๆ ที่ตนก็เป็นทายก เป็นผู้ก่อสร้างวิหาร เป็นผู้บำรุงสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายได้ยินคำติเตียนนั้น จึงได้นำความไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สัตตาหกรณียะได้ หมายถึง เมื่อมีเหตุจำเป็น พึงไปค้างคืนได้ 7 วัน เหตุจำเป็นมี 5 ประการคือ
1. ทายกปรารถนาจะถวายทานและฟังธรรม โดยส่งคนมานิมนต์ ทรงอนุญาตให้ไปได้เฉพาะที่เขาส่งคำนิมนต์มา ถ้าไม่ส่งคำนิมนต์มาไม่ให้ไป
2. เพื่อนภิกษุและสามเณรอาพาธเกิดความฟุ้งซ่าน มีความเห็นผิด ต้องอาบัติหนักต้องการเข้าปริวาส ไปเพื่อให้มานัต ให้อัพภาน เพื่อให้เธอออกจากอาบัตินั้น
3. สามเณรต้องการอุปสมบท ไปเพื่อให้อุปสมบท
4. บิดา มารดา พี่น้อง หรือญาติของภิกษุป่วย ไปเยี่ยมไข้ได้
5. ไปเพื่อทำกิจของสงฆ์ เช่น สิ่งก่อสร้างภายในวัดชำรุด แล้วจำเป็นต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาปฏิสังขรณ์
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะจำพรรษาในที่นั้นๆ ต่อไปได้ ทรงมีพุทธานุญาตให้งดการจำพรรษา ไปอยู่ที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย คือ
1. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน
2. ถูกโจรปล้น
3. วิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ำท่วม
4. ชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป ทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้ หรือถ้าชาวบ้านแตกกันเป็น 2 ฝ่าย ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้ หรือถ้าฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายน้อยที่เลื่อมใสได้
5. ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรค หรือขาดผู้บำรุง ได้รับความลำบาก ทรงอนุญาตให้ไปได้
6. ถ้ามีผู้เอาทรัพย์มาล่อ (ต้องการจะให้ลาสิกขา เอาทรัพย์สมบัติ ที่ไร่ที่นา และลูกสาวมาล่อให้สึก) ทรงอนุญาตให้หลีกไปได้
7. ภิกษุสงฆ์แตกกัน หรือมีผู้พยายามให้แตกกัน หรือทำให้แตกกันแล้ว ไปเพื่อหาทางระงับได้ ส่วนสถานที่ที่ควรจำพรรษานั้น ควรเป็นสถานที่ที่สัปปายะ เช่นเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไป ไม่ใกล้กับหมู่บ้านเกินไป มีการคมนาคมที่สะดวก ไปมาสะดวก กลางวันคนไม่มาก ไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงบ ไม่มีชาวบ้านเข้ามารบกวน เป็นสถานที่ลับตามนุษย์ เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับบรรพชิตผู้รักสงบ ต้องการหลีกเร้น

ส่วนสถานที่จำพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่อนผันอนุญาตให้จำพรรษาในที่บางแห่งได้นั้น ในกรณีที่พระภิกษุผู้ที่กำลังเดินทางไปกับพวกเลี้ยงโคต่างๆ ซึ่งเป็นโคเดินทาง หรือหมู่เกวียน หรือโดยสารไปในเรือ เพื่อจะไปยังสถานที่ใดที่หนึ่ง ในขณะเดินทางอยู่พอดีถึงวันเข้าพรรษา พึงเข้าจำพรรษาในขบวนเดินทางนั้นๆ ได้ เมื่อพวกคนเลี้ยงโค ก็ดีหมู่เกวียนก็ดี หรือเรือโดยสารก็ดี เดินทางต่อไป ทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้ โดยอธิษฐานพรรษาว่า อิธ วสฺสํ อุเปมิ แปลว่า ข้าพเจ้าเข้าจำพรรษาในที่นี้ เมื่อถึงตำบลที่พระภิกษุประสงค์จะไป ท่านอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่นั้นได้ แต่ถ้ายังไม่ถึงตำบลที่พระภิกษุนั้นประสงค์จะไป พวกคนเลี้ยงโคก็ดี หมู่เกวียนก็ดี หรือเรือโดยสารก็ดี หยุดเดินทางเพราะสิ้นสุดการเดินทาง ท่านแนะให้อยู่จำพรรษากับพระภิกษุในตำบลที่หยุดการเดินทางนั้นต่อไป ในกรณีนี้ถือว่าไม่ขาดพรรษา ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควร เช่น
1. ในโพรงไม้ เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกปีศาจ
2. บนกิ่งหรือค่าคบไม้ เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือน พวกพรานเนื้อ
3. ที่กลางแจ้ง เพราะเมื่อฝนตก ก็พากันวิ่งเข้าไปสู่โพรงไม้บ้าง สู่ชายคาบ้าง แลดูไม่งาม ไม่เหมาะสมกับสมณสารูป
4. ที่ไม่มีเสนาสนะ คือที่นอนที่นั่งซึ่งไม่มีที่มุงบัง เพราะจะเดือดร้อนด้วยความหนาวบ้าง ความร้อนบ้าง ทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้
5. ในกระท่อมผี (คนโบราณชอบทำกระท่อมไว้ในป่าช้า เพื่อให้ผีอยู่) เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือน พวกสัปเหร่อ
6.ในกลดหรือเต๊นท์ เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือน พวกเลี้ยงวัว
7. ในตุ่ม เพราะคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา

วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ วัดบ้านขุน จัดสวดอภิธรรม อุทิศบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ

วัดบ้านขุน จัดสวดพระอภิธรรม และปฎิบัติธรรม เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระเดชพระคุณพระครูสังวรสิทธิโชติ (พระอาจารย์วิชาญ อิทธินาโค) เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน, เจ้าคณะอำเภอฮอด พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร และศรัทธาสาธุชน ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลโดยการสวดพระอภิธรรม, และปฎิบัติธรรม เพื่ออุทิศบุญถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ (สุธรรม สุธัมโม) : 2495 - 2565

โดยพิธีได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2565 ตลอดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ในเวลา 19.30 - 21.00 น. ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบุญถวายปัจจัยไทยธรรมและน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 674-6-81084-4 ชื่อบัญชี "วัดบ้านขุน"

น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ น้อมถวายบุญพระสุธรรมญาณวิเทศ

ขอน้อมถวายบุญกุศล พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ (สุธรรม สุธัมโม)

รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
ประธานภาคพื้นโอเชียเนีย
ประธานสภาองค์กรพุทธแห่งสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)
ปรึกษากิตติมศักดิ์ The Peace Club of University of Otago

มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจวาย สิริอายุ 70 ปี 33 พรรษา

เจริญพระพุทธมนต์ 1 ล้านรูป

โครงการคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน ZOOM 1 ล้านรูป

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.
ร่วมพิธีออนไลน์ได้ที่
DMC
GBN
www.zoom072.com Meeting ID : 892 8398 929

สอบถามโทร.02-831-1000
หมายเหตุ: มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดพิธีกรรม

พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 วัดพระธรรมกาย

มุทิตาสักการะ พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 ของวัดพระธรรมกาย
พระมหาวีรพงษ์ ธมฺมตฺถเมธี ป.ธ.๙

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 6 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

หลังจากพระราชพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้นลงแล้ว วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ พระพระมหาวีรพงษ์ ธมฺมตฺถเมธี เปรียญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 ของวัดพระธรรมกาย ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วย พระราชปัญญาสุธี รองเจ้าคณะภาค 11 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ประธานองค์เจริญชัยมงคลคาถาและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในจังหวัดปทุมธานี มาร่วมเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ภายในงานยังมีคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี กฐินธรรมชัย อาคาร 80 ปี

กฐินธรรมชัย เพื่อสถาปนา "อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย"
สถานที่อบรม-หล่อหลอมพระธรรมทายาทในอนาคต

ร่วมบุญผ่าน ธ.กรุงไทย
บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7
Donate DKC

ส่งภาพนั่งสมาธิ ง่ายนิดเดียว และออกใบประกาศได้ด้วยตนเอง

👉ผ่าน Line ได้ตลอด 24 ชม. กดเพิ่มเพื่อนได้เลย https://072.sh/yhXzuzs

บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ

พิธีบูชาข้าวพระ Online วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ภาคสาย
08.30 น. เปิดห้อง ZOOM
09.30 น. นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
10.45 น. กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.30 น. รายการสู้ต่อไป on ZOOM
13.30 น. สัมมนาพิเศษ พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
14.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี / นำนั่งสมาธิ
15.00 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท / ให้โอวาท / บูชาพระ
16.30 น. เสร็จพิธี

สอบถามโทร 02-831-1000

วัดพระธรรมกายลอนดอน วัดพระธรรมกายลอนดอน วัดพระธรรมกายลอนดอน วัดพระธรรมกายลอนดอน วัดพระธรรมกายลอนดอน

วัดพระธรรมกายลอนดอนต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน The Hermitage School เรียนรู้พระพุทธศาสนา การทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วัดพระธรรมกายลอนดอน นำโดยพระอาจารย์ ดร. นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำความรู้เกี่ยวกับหลักสอน และประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นพระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธและกัลฯมาเรีย อาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้นำเด็กๆ ชมนิทรรศการเรียนรู้พระพุทธศาสนารวมทั้งสถานที่ห้องที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด

พระอาจารย์ ดร. นิโคลัส ฐานิสฺสโรได้สอนให้เด็กๆ ได้นั่งสมาธิโดยการนึกถึงดวงแก้ว โดยการนึกไว้ที่กลางท้องเบาๆ เด็กๆ สามารถนั่งสมาธิแบบเงียบๆ ได้นานพอสมควร พระอาจารย์ได้ถามประสบการณ์จากเด็กๆ ทุกคนบอกว่าชอบและทำให้เขามีความสุข จากนั้นเด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนา เรื่องทาน และการรักษาศีลจากวิทยากรของวัดและได้ลองปฏิบัติจริงด้วยการฝึกใส่บาตรแด่พระภิกษุ และรับพรจากพระอาจารย์

บรรยายกาศในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ทุกคนดูสนในและชอบที่จะมาศึกษาเรียนรู้ที่วัดพระธรรมกายลอนดอนนี้เป็นอย่างมาก

นิตยสารแม่และเด็ก

นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 561 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ลงข่าวประชาสัมพันธ์

 • วัดพระธรรมกาย ชวนนั่งสมาธิ “4 ส. สู้ 4 ภัย” สร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลก และส่งภาพบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด 1 ล้านภาพ
 • วัดพระธรรมกายจัดวิสาขาบูชานานาชาติ 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย “ชู 3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก”
 • ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ ธรรมสวนะ

  วัดพระธรรมกายอาราธนาสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ จุดประทีป และสวดธรรมจักร เนื่องในวันธรรมสวนะ

  วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วัดพระธรรมกายอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระเข้าร่วมพิธี อาทิ สมเด็จพระญาณสิริมหาเถโร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 แห่งบังกลาเทศ, สมเด็จวะนะสิริมหาเถโร สังฆนายก องค์ที่ 29 แห่งบังกลาเทศ, พระธัมมปิยะ มหาเถโร เลขาธิการสหพันธ์พุทธนานาชาติ ประเทศอินเดีย, พระสังฆเสนา มหาเถระ ประธานศูนย์สมาธินานาชาติมหาโพธิ ลาดัก ประเทศ อินเดีย, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะโสภณะ ประธานมหาเถระสมาคมเนปาล เป็นต้น

  จากนั้น พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีจุดประทีปออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา และนำอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 สุดท้ายเป็นพิธีฉลองชัย สวด ธรรมจักรครบ 4,444,444,444 จบ ในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 และมีเป้าหมายสวดให้ครบ 5,555,555,555 จบ ในวันอาสาฬบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และมีพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM และช่อง GBN เป็นจำนวนมาก

  Young Generation "เมื่อใดใจสูง" บทเพลงประสานเสียง ฉบับเยาวชน

  ขอเชิญพบกับบทเพลง "เมื่อใดใจสูง" Young Generation ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในเสียงเพลง มารวมตัวกันถ่ายทอดเรื่องราวสันติภาพ ผ่านบทเพลง เมื่อใดใจสูง ของตะวันธรรม

  บทเพลงนี้ผสมผสานกลิ่นอายดนตรีร่วมสมัยพร้อมกับความสดชื่น สดใสของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกัน แสดงพลังทีมด้วยการร้องประสานเสียงคอรัส (Chorus)

  เมื่อพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากันได้เลย ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ร่วมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ด้วยกันนะ

  อาทิตย์ต้นเดือน อาทิตย์ต้นเดือน อาทิตย์ต้นเดือน อาทิตย์ต้นเดือน อาทิตย์ต้นเดือน

  2BigBoon วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วัดพระธรรมกาย

  🌟-พิธีบูชาข้าวพระ
  🌟-พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล

  " การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ "

  กลั่นใจ

  คอร์สสมาธิออนไลน์

  "ง่ายแต่ลึก"กลั่นใจให้ใส เติมสุขให้ใจสดใสทุกวันทุกวันเวลา 20.00 - 21.45 น.
  1 ชั่วโมงแห่งความสุข ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. นั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลก

  1.สมัครสมาชิกใหม่ คอร์ส “ง่ายแต่ลึก” คอร์สสมาธิออนไลน์ สำหรับลูกพระธัม (สมัครได้ที่ https://ngaitaeluek.com)

  กลั่นใจให้เป็นสุข เติมสุขให้ใจ สดใสทุกวัน เติมวันละนิด จิตแจ่มใส คอร์สสมาธิออนไลน์ เรียนฟรี (สมัครได้ที่ https://glunjai.com/)

  บวชฝึกใจ มาบวชแล้วได้อะไรบ้าง?

  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2565

  อบรมระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 16 ต.ค. 2565

  สอบถามโทร. 089-754-8925 , 086-755-0822 หรือ Line เข้าพรรษา

  อุดมศีกษา 49 อุดมศีกษา 49

  อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน

  รับนักศึกษา หรือจบปริญญาตรีแล้ว หรือนักเรียนกำลังจบ ม.6 รอเข้ามหาวิทยาลัย อายุ 18-30 ปี
  สมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://thammathayat.com

  โทร. 086-0776000 สมัครผ่านไอดีไลน์ @tty072

  อบรมระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2565
  อบรมและอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

  วิสาขบูชา วิสาขบูชา วิสาขบูชา วิสาขบูชา วิสาขบูชา

  ทบทวนบุญพิธีจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระธรรมกาย

  วันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC
  VDO : iDream ศูนย์สื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

  วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน วิสาขบูชา วัดบ้านขุน

  ภาพงานบุญจุดประทีปวิสาขบูชา วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่

  ขอเชิญชมบทเพลง Happy Vesak Day เทศกาลวิสาขบูชานานาชาติ Volunteer for World Peace

  น้อง ๆ เด็กวัดช่วยงานศูนย์สาขาต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากอเมริกา มองโกเลีย และไทย

  น้อง ๆ ที่อเมริกาจัดรายการสมาธิกันเอง และชวนผู้ใหญ่มานั่งสมาธิด้วย น้อง ๆ มีความตั้งใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากมานั่งสมาธิ

  ขออนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครทุกๆ ท่าน

  วิสาขบูชา วิสาขบูชา

  วัดดพระธรรมกาย เชิญชวนจุดประทีปและเวียนประทักษิณผ่าน Metaverse

  ThaiReference.com
  TalkNewsOnline
  ปทุมธานี นิวส์ Pathum Thani News

  กำหนดการ วันวิสาขบูชา 2565 : วันอาทิตย์ 15 พ.ค. 2565

  ภาคค่ำ
  19.00 น. เริ่มพิธี จุดโคมเอก
  19.30 น. สาธุชนจุดประทีป - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (60 นาที)
  20.50 น. กล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา
  21.00 น. เริ่มฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักร

  วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง วัดบาหว่าง

  พิธีเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธะเจ้า

  “พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตลอดไป”

  พระสงฆ์-พุทธศาสนิกชน เรือนแสน ร่วมพิธีจุดประทีปวิสาขบูชา และขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปกว่า 3 กม. ในเทศกาลวันวิสาขบูชา เวลา 19.00 น. ณ วัดบาหว่าง จังหวัดกวางนิญ ประเทศเวียดนาม

  ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

  มอบของขวัญ pdf คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ "มหัศจรรย์วันพระ" แด่...นักเรียนอนุบาลฝันในฝันฯ ทั่วโลก

  📔โหลดได้ที่ Download

  cr. กองวิชาการ01

  ส่วนต่อขยาย ส่วนต่อขยาย ส่วนต่อขยาย

  พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เ พื่ อ ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย สภาธรรมกายสากล

  วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 🥰 รักพ่อ เพิ่มอีกคนละ 1 ตารางเมตร

  ระบบทำบุญออนไลน์วัดพระธรรมกาย เรียนเชิญผู้มีบุญร่วมบุญ "ปรับปรุงสภาธรรมกายสากล" ได้ที่บุญเฉพาะกิจเฉพาะกาล ลำดับที่ 2 ▶️ https://donate.dkcmain.org

  ⭕ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ก็ทำบุญออนไลน์ได้แล้ว
  1. สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตน
  2. เลือกบุญ, คีย์รายชื่อผู้ทำบุญ และบันทึกรายชื่อ
  3. กดเลือกในระบบใช้ QR Code ผ่านแอพธนาคาร จะได้รับ QR Code เพื่อโอนปัจจัย และรับอนุโมทนาบัตรออนไลน์ได้ทันที

  ท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถร่วมบุญได้ที่
  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย
  เลขที่ : 152-1-20208-7
  📲 โอนแล้วส่งสลิปเพื่อขออนุโมทนาบัตรได้ทางห้องแชทของไลน์นี้

  Line I.D. : @donateonline
  หรือคลิ้กที่นี่ Donate Online

  News News News News News News News News News News News

  สื่อมวลชนเสนอข่าววัดพระธรรมกาย

  ชวนนั่งสมาธิ “4 ส. สู้ 4 ภัย” สร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลก และส่งภาพบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด 1 ล้านภาพ

  บ้านเมืองออนไลน์    เพจ FB Talknews Online    เพจ FB ปทุมธานีนิวส์     Website ข่าว The Sender    Website ข่าว Thai Referance     แนวหน้าออนไลน์    เพจ FB The Sender    เพจ FB OnlineMiuMiu    Website เปิดข่าวออนไลน์    Website ข่าวเด็ด     Website แฉข่าวเด่น

  ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

  1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto 1M_MeditionPhoto

  วัดพระธรรมกาย ชวนนั่งสมาธิ “4 ส. สู้ 4 ภัย” สร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลก และส่งภาพบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด 1 ล้านภาพ

  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ท่ามกลางสภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทุกคนทั่วโลกต่างเผชิญภาวะกดดันทั้งจาก 4 ภัย คือ ภัยจากเชื้อโรคโควิด-19, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ และทุพภิกขภัย ทำให้เกิดความเครียด ฟุ้งซ่าน ว้าวุ่นรำคาญใจ ส่งผลต่อการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ ทางวัดจึงเสนอทางออกด้วย “4 ส สู้วิกฤต” ด้วย “สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต” ซึ่งเป็นศิลปะแห่งสมาธิ โดย “ให้มีสติ คือ เอาใจมาอยู่กับตัวของเรามาหยุดมานิ่งภายในอย่างสบายๆ ให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน เหมือนเป็นผู้มีราตรีเดียว ทำอย่างสม่ำเสมอทั้งวันทั้งคืน แล้วก็สังเกตว่า เราทำถูกหลักวิชชาไหม” เพื่อให้ทุกคนสมปรารถนา เกิดความสงบกายใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสกดดันทั้งหลาย

  “เพื่อสร้างกิจกรรมให้เป็น “กระแสแห่งสมาธิ” วัดพระธรรมกาย จึงเชิญชวนนั่งสมาธิออนไลน์ 24 น. เว็บไซท์ ง่ายแต่ลึก.com หรือลิงก์ http://zoom072.com/od/3 และส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็น “สถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดใน โลก 1 ล้านภาพ” และจดบันทึกสถิติ Guinness world records เพื่อเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธศาสนา โดยมีแนวคิดดังนี้ คือ 1.ชวนคนนั่งสมาธิ 2.สะสมภาพดีๆ ของคนทั่วโลก 3.สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร 4.สร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 5.เผยแพร่การนั่งสมาธิสู่สายตาชาวโลก 6.สร้างความร่วมมือของสมาธิทุกกลุ่ม 7.สร้างกระแสศีลธรรมในสังคม 8.สร้างสถิติโลกเกี่ยวกับสมาธิ และ 9.ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาธิมากขึ้น โดยมีหลักในการถ่ายภาพ ดังนี้ ก่อนถ่ายภาพให้นั่งสมาธิก่อน พอใจใสใจสบายค่อยถ่ายภาพ ถ่ายภาพตอนที่ใจมีความสุขภายใน “จากใจสู่กาย จากกายสู่ภาพ จากภาพสู่ชาวโลก” รวมทั้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ จุดวิสาขประทีป นั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้โลกพ้นภัยโควิด-19 และภาวนาเพื่อสันติภาพโลก ผ่านระบบออนไลน์ zoom072.com พร้อมกันในเวลา 19.00 น.” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวเพิ่มอีกว่า “ขอเชิญมาร่วมสร้างสถิติโลกและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการ นั่งสมาธิ และส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็น “สถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ” บันทึกสถิติ Guinness world records โดยให้ถ่ายภาพนั่งสมาธิ แบบเต็มตัว ด้วยชุดสุภาพ ไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุล เริ่มส่งภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://meditationphoto.com หรือที่ Line Open Chat

  วิสาขบูชา วิสาขบูชา วิสาขบูชา วิสาขบูชา

  ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  เนื่องใน " วันวิสาขบูชา " วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ร่วมใจกันสวดมนต์ ให้ครบ 4,363,000,000 จบ

  โครงการสวดธรรมจักร 10,000 ล้านวิว ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ขอเชิญชวนทุกท่านสวดธรรมจักร 24 น. พร้อมกันไปทั่วโลก ผ่านช่องทาง Youtube

  ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65 ตั้งเปรียญ65

  มุทิตาสักการะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ประจำปีพุทธศักราช 2565

  บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65 บวชอุทิศชีวิต65

  พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 17 รูป

  วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

  #บวชอุทิศชีวิตปี2565 #วันวิสาขบูชา

  บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ

  พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ อาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม

  พิธีบูชาข้าวพระสำคัญมาก แม้อยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องให้ทุกคนมาร่วมพิธีพร้อมกันทั่วโลก และให้ทุกคนที่ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ น้อมถวายบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ทั้งสอง ซึ่งก็จะทำให้เราได้บุญจากการบูชาข้าวพระ และบุญที่เกิดจากการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์อีกด้วย
  (ทบทวนโอวาทในอดีต)

  สัมมนาพิเศษ!
  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

  EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News EarthDay News

  ภาพข่าวสื่อต่างๆ เนื่องในวันคุ้มครองโลก

  วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน วัดบ้านขุน

  ภาพพิธีจุดประทีป เนื่องในวันคุ้มครองโลก วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่

  พระภิกษุ สามเณรวัดบ้านขุน พร้อมใจปฏิบัติบูชา ถวายพระพ่อฯ ด้วยใจที่เปี่ยมล้น ถึงพระคุณของท่านที่มีต่อลูกพระ ลูกเณร และลูกชาย ลูกหญิงของท่านทั่วโลก

  EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay EarthDay

  ประมวลภาพพิธีจุดประทีป​ ใน "วันคุ้ม​ครองโลก"

  ณ วัดพระธรรมกาย วันที่​ 22​ เมษายน​ พ.ศ.​ 2565
  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

  Medittation Medittation Medittation Medittation Medittation Medittation

  ร่วมสร้างสันติสุขภายใน เพื่อสันติภาพภายนอก

  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างสันติสุขภายใน เพื่อสันติภาพภายนอก ด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านคน
  nviting all meritorious friends To make world peace through inner peace by posting yourself meditating in order to create a Guinness World Record of “Most People Meditating Online”

  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1.ภาพนั่งสมาธิ เต็มตัว ชุดสุภาพ
  2.ไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุล
  3.ส่งได้ 1 คน ต่อ 1 ภาพ
  According to these measures
  1. A full body picture of yourself meditating wearing appropriate attire
  2. Without disclosing your full name
  3. Each person is able to submit 1 photo

  เริ่มกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก 22 เมษา พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพภายใน ไปจนถึงวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง
  Begins April 22nd, 2022, Earth Day, with the beginning of Inner Peace, until August 6th, 2022, World Meditation Day, in order to announce true world peace globally.

  โดยส่งไฟล์ภาพได้ที่ MeditationPhoto
  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 22เม.ย.-6ส.ค. 2565
  Send Pictures To: MeditationPhoto
  Beginning now April 22nd, 2022 - August 6th, 2022

  กู้โลก กู้ใจ มาร่วมนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลก

  เชิญชวนโพสต์ภาพนั่งสมาธิ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำสมาธิเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายใน

  #peaceposition #Earthday #วันคุ้มครองโลก #OneMindOneWorld #สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน #WorldPeaceThroughInnerPeace #Meditation

  Earth Day

  สัปดาห์ "วันคุ้มครองโลก"

  16-22 เมษายน 2565
  วันพระใหญ่ (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5) สู่วันคุ้มครองโลก Full Moon Day to Earth Day

  "หลายล้านคนทั่วโลกร่วมจุดประทีป และนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลก" One Mind , One World

  ร่วมกิจกรรม online 5 ช่องทาง เวลา19.00 เป็นต้นไป
  Zoom 072       GBN       Facebook GBN

  V-Peace V-Peace V-Peace V-Peace

  นิทรรศการออนไลน์ "สมาธิเพื่อสันติภาพ" Meditation Online Exhibition

  พบกับ
  😇 เรื่องราวสมาธิกับสันติภาพ       🌕 บทเพลงเพื่อสันติภาพ
  🕖 การฝึกสมาธิเบื้องต้น       🌍 กิจกรรมหยุดใจคุ้มครองโลก

  เพราะโลกต้องการสันติภาพ และเราทุกคนคือ คนสำคัญร่วมสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลก ด้วยสันติสุขภายในจากเราทุกคน มาร่วมคุ้มครองโลก... ไปด้วยกัน

  แล้วพบกันวันนี้ เวลา 19.00 น. ได้ที่ เพจ V-PEACE Alliance
  เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันคุ้มครองโลก "22 เมษา อาสาสมาปลื้ม หยุดใจคุ้มครองโลก" จัดทำโดย V-PEACE & กองนฤมิตศิลป์

  Thai Monk Thai Monk Thai Monk Thai Monk Thai Monk

  พระไทยให้พรในโบสถ์คริสต์ ในเทศกาลรอมฎอน

  วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา มหามกุฎราชกุมารของกษัตริย์บาห์เรนได้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ร่วมงาน A Prayer for peace ที่โบสถ์คริสต์. Our lady of arabia Cathedral ในบาห์เรน ผู้ร่วมงานกว่า 5000 คนทุกศาสนา มุสลิมฯ คริสต์ พุทธ ฮินดู ยูดาย บาไฮ ซิกซ์ ฯลฯได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ A Prayer for peace ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการแสวงหาสันติภาพร่วมกันของทุกๆศาสนาบนโลกใบนี้

  Cr:Rawi

  บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร บรรพชาสามเณร

  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 วัดบ้านขุน

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 ประจำปี พ.ศ.2565
  วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

  กว่าจะมาถึงวันนี้ได้…พระภิกษุ สามเณรวัดบ้านขุนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าจริง ๆ กำลังใจถดถอยเป็นระยะ ๆๆๆ แต่ก็ไม่ยอมท้อถอย ลุยกันให้ถึงที่สุด…

  หาเด็กว่ายากแล้ว แต่การดูแล ประคับประคอง ก็ยากไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เมื่อคืนเตรียมงานกันจนเกือบถึงตี 3 วันนี้ก็ลุยงานกันทั้งวัน เจ้าภาพทุก ๆ ท่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนงานบวชเณรวัดบ้านขุนมาโดยตลอด

  คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก คุ้มครองโลก

  เนื่องในเดือนธรรมชัย และวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

  ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลก โพสต์ภาพนั่งสมาธิ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เชิญชวนชาวโลกทำสมาธิ เข้าถึงสันติสุขภายใน สามารถโพสต์ได้บ่อยๆ (ทุกวัน หรือหลายๆวัน) ตั้งแต่ 1-22 เมษายน พ.ศ. 2565

  พร้อมติดแฮชแทค     #Peaceposition     #EarthDay     #วันคุ้มครองโลก
  #OneMindOneWorld     #สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน     #WorldPeaceThroughInnerPeace     #Meditation     #dhammakaya

  มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท มัชฌิมธรรมทายาท

  พิธีปลงผม โครงการมัชฌิมธรรมทายาท และยุวธรรมทายาท

  พิธีปลงผม ในโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 26 และโครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 30 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

  ภาพโดย : รวีวรรณ , สิริลักษณ์ , วิไลวรรณ , วิชิต , วัลลภ , ประเสริฐ
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

  #บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย     #ภาพดีๆ๐๗๒     #ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

  Mission Possible

  🌟🌟🌟 การประชุมสัมมนา (วาระพิเศษ) 🌟🌟🌟

  การประชุมสัมมนา (วาระพิเศษ) ในภารกิจ Mission Possible 2565

  “พลัง Social สู่การรวมหลายล้าน สานฝันพ่อ วันคุ้มครองโลก”
  วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 15.00-16.45 น.br> ขอเรียนเชิญลูกพระธัมฯ พันธุ์ไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรี
  ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาพิเศษ (ครั้งที่ 2) เนื่องในวาระวันคุ้มครองโลก

  ของขวัญชิ้นพิเศษ สำหรับเดือนพิเศษ‼️
  "Online - On zoom - On site รวมกันเราทำได้"
  ไม่ว่าคุณ…จะเป็นใคร? อยู่ที่ไหน? หากมีหัวใจเดียวกัน มาร่วมสานฝันพ่อให้เป็นจริง
  บุญพิเศษ ในเดือนพิเศษ จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราร่วมใจกันทำ
  ร่วมรับฟังรายละเอียดภารกิจนี้ ได้ที่ห้อง Zoom Meeting

  สภาธรรมกายสากล สภาธรรมกายสากล สภาธรรมกายสากล สภาธรรมกายสากล สภาธรรมกายสากล

  โครงการบุญใหม่ "บุญปรับปรุงสภาธรรมกายสากล"

  สัมมนาพิเศษต้นเดือนเมษายน
  ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย สภาธรรมกายสากล
  บุญใหญ่ 22 เมษา บูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อ

  ร่วมบุญผ่านธ.กรุงไทย
  บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7
  หรือ ทำบุญออนไลน์ที่ https://donate.dkcmain.org

  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ : สัมมนาอาทิตย์ต้นเดือน 3 เมษายนนี้
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสายงานที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000

  บูชาข้าวพระออนไลน์

  พิธีบูชาข้าวพระ Online

  วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

  09.30 น. ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ
  10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร
  12.30 น. รายการสู้ต่อไป ON ZOOM
  13.30 น. สัมมนาพิเศษ
  14.30 น. ปฏิบัติธรรมเป็นสังฆทาน
  15.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
  16.30 น. เสร็จพิธี

  #บูชาข้าวพระต้นเดือน

  บุพเปตพลี

  พิธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 120

  วันศุกร์ที่ 1 เมษายนนี้ ธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 120
  เนื่องในวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 4

  ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ในการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญนี้แก่บรรพบุรุษ และอุทิศให้แก่พุทธบริษัท 4 ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

  สามารถร่วมพิธีได้ที่ Zoom072 หรือ GBN US
  ☎️ สอบถาม 097-1696455,094-4919916,094-4542541

  กลั่นใจ กลั่นใจ กลั่นใจ กลั่นใจ

  กลั่นใจให้เป็นสุข : มาเติมสุขให้ใจทุกวัน

  สุขได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
  ด้วยการทำใจให้สงบ ใจหยุดใจนิ่ง

  Beginner กลั่นใจให้เป็นสุข สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ glunjai.com
  สมัครที่ glunjai.com/register-13 เวลา 20.00-21.30 น.

  Course Advance ง่ายแต่ลึก สำหรับผู้ฝึกสมาธิมาต่อเนื่อง FC วัดพระธรรมกาย
  ง่ายแต่ลึก เวลา 20.00 – 21.45 น.

  ปธ. 9 ปธ. 9 ปธ. 9 ปธ. 9 ปธ. 9

  ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค
  วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

  พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๓ ลำดับที่ ๙๕

  พระมหากฤษดา อาโลกชโย อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๑ ลำดับที่ ๙๖

  พระมหาหล้า วิชิตชโย อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๑๐ ลำดับที่ ๙๗

  พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชโช อายุ ๒๔ ปี พรรษา ๔ ลำดับที่ ๙๘

  สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี อายุ ๒๑ ปี ลำดับที่ ๙๙

  #เปรียญธรรม9ประโยค #นาคหลวง #บาลี65 #วัดพระธรรมกาย

  นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11 นาคหลวงรูปที่ 11

  ว่าที่สามเณรนาคหลวง รูปที่ 11

  ขอถวายมุทิตาสักการะด้วยความยินดียิ่ง ผู้นำความสำเร็จ เกียรติยศ มาสู่หลวงพ่อ และหมู่คณะวัดพระธรรมกายของเรา

  สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี อายุ 21 ปี

  ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี2565
  ว่าที่สามเณรนาคหลวง รูปที่ 11 และเปรียญธรรม 9 ประโยค รูปที่ 99
  ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย คณะจังหวัดปทุมธานี

  ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8 ปธ. 8

  ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๘ ประโยค

  ขอแสดงความยินดีและมุทิตาฒิ
  พระภิกษุสามณรวัดพระธรรมกาย ผู้สอบได้บาลีในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

  ชั้นเปรียญธรรมประโยค ๘ จำนวน ๙ รูป

  Seminar Seminar Seminar

  สัมมนาพิเศษ ในภารกิจ Mission Possible

  ถึงลูกพระธัมฯ ทั่วโลกทุกท่าน
  ขอเรียนเชิญลูกพระธัมฯ พันธุ์หัวใจ ไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีทั่วโลก

  ร่วมสัมมนาพิเศษ ในภารกิจ Mission Possible
  “นั่งสมาธิหลายล้าน สานฝันพ่อ วันคุ้มครองโลก ”
  🌐 One mind one world 22 เม.ย. 65
  ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
  เวลา 15.00-16.30น. (ตามเวลาประเทศไทย)

  ถึงเวลาแล้วที่ ลูกพระธัมฯ ทั่วโลก
  ต้องรวมพลัง สานฝันพ่อ ให้เป็นจริง
  “Online - On zoom - On site รวมกันเราทำได้"
  ร่วมสัมมนาได้ที่

  Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background Virtual Background

  Virtual Background

  สัมมนาผู้นำบุญทั่วโลก ในภารกิจรวมหลายล้าน สานฝันพ่อ วันคุ้มครองโลก

  ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเม

  เหลืออีก 6 วัน อีก 48 ล้านกว่าจบ

  วันนี้ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เหลืออีก 6 วัน อีก 48 ล้านกว่าจบ

  ถึง วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

  ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้ครบ 4,200,000,000 จบ
  ร่วมสวดมนต์ออนไลน์ 24 น. ได้ที Zoom 072

  บูชาข้าวพระ online บูชาข้าวพระ online บูชาข้าวพระ online บูชาข้าวพระ online บูชาข้าวพระ online

  ขอเชิญร่วม พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

  วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสดจาก วัดพระธรรมกาย

  กำหนดการ
  ภาคสาย
  08.30 น. เปิดรายการ Zoom
  09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา, พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์
  10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  11.00 น. เสร็จพิธี
  ภาคบ่าย
  12.30 น. รายการสู้ต่อไป on Zoom
  13.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
  14.00 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท, กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย
  16.00 น. เสร็จพิธี

  ร่วมรับชม “อยู่บ้านหยุดโรค เปิด GBN หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19”
  GBN (Global Buddhist Network) Discover Peace Within สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
  Youtube

  โครงการวันคุ้มครองโลก โครงการวันคุ้มครองโลก โครงการวันคุ้มครองโลก

  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ. 2565

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ. 2565

  อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  -พิธีบรรพชา วันที่ 9 เม.ย. 2565
  -พิธีอุปสมบท วันที่ 10 เม.ย. 2565
  **รับสมัครและสัมภาษณ์ทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.​ 2565

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 089-754-8925, 086-755-0822
  Line official : https://lin.ee/qxqaUV7

  ห้องมยุรนาวากาศ ห้องมยุรนาวากาศ ห้องมยุรนาวากาศ ห้องมยุรนาวากาศ ห้องมยุรนาวากาศ

  ห้องมยุรนาวากาศ

  บุญ #บำรุงวัดห้องมยุรนาวากาศ
  ติดต่อห้องรับบริจาค หรือทำบุญออนไลน์ได้ที่
  #บำรุงวัดห้องมยุรนาวากาศ (บุญที่ 19)

  #มยุรนาวากาศ ปฏิมากรรมเป็นตัวนกยูงขนาดใหญ่
  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2545 เพื่อใช้อัญเชิญสรีระร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ในพิธีสลายร่างของท่าน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2545 วันมหาปูชนียาจารย์
  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณความดีของท่าน หลวงพ่อและลูกหลานคุณยายทุกรูป/ทุกคน จึงได้พร้อมใจกัน สั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด นิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วประเทศและทั่วโลก จำนวนถึง 30,000วัด มาเป็นเนื้อนาบุญ
  ขอนำภาพวันนั้น มาทบทวนความปลื้มอีกครั้ง

  เพลงเหงื่อแก้ว (วันสลายร่างคุณยาย)
  พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 01เคลื่อนขบวนมยุรนาวากาศ
  พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 02ประดิษฐานเรือนทองบนเจดีย์
  คำสอนคุณยาย วันสลายร่าง

  หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม หน่อแก้วเปรียญธรรม

  หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10

  อบรมระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 8พ.ค.2565
  สมัครและสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 มี.ค.2565

  กำหนดการโครงการ
  27 มี.ค. ปฐมนิเทศ
  9 เม.ย. บรรพชา
  8 พ.ค. ปล่อยปลา (ผ่านระบบ zoom) ปัจฉิมนิเทศ / ลาสิกขา
  (*) ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีบุญต่างๆ ในวัด และเข้าเยี่ยมสามเณรได้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ มีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

  สถานที่อบรม : หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม หลังใหม่
  พิเศษสุด บรรพชาปีนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  083-299-2881 หรือ 095-291-8594
  Line ID ของโครงการ : SMNPALI

  มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65 มาฆบูชา 65

  วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา

  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เป็นเดือนที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เพราะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ผู้คนมักจะมอบของที่แสดงให้คนที่เรารักรู้ถึงความรักที่เรามีต่อเขา ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือ คนรัก เป็นเทศกาลที่อบอุ่นมาก แต่สำหรับพุทธศาสนิชน เราต่างรู้ดีว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เป็นช่วงเทศกาลวันสำคัญททางพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือ “วันมาฆบูชา” ค่ะ ในช่วงปีหลัง ๆ มานี้ เรามักจะรณรงค์ให้วันนี้เป็นวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประทานโอวาทอันทรงคุณค่าแก่เหล่าพุทธบริษัท 4 ด้วยความรักความเมตตาอย่างเปี่ยมล้น เพื่อการธำรงค์รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะนานเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะ ว่าจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้ยาวไกลแค่ไหน

  ในฐานะชาวพุทธเรามาดูกันว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง วันมาฆบูชา "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" ค่ะ ซึ่งหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทิจันทรคติของไทย โดยปกติมักจะตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม นับตั้งแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมเป็นเวลา 9 เดือนเต็ม ท่านก็ได้เร่งเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนอันเป็นสัจธรรมเรื่อยมา จนกระทั่งท่านได้มาประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครอยู่ในขณะนั้น เมื่อพระองค์ได้สดับพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วภายหลังจึงได้ถวายสวนป่าไผ่ หรือ เวฬุวัน ให้เป็นสถานที่ในการสร้างวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “วัดเวฬุวันมหาวิหาร” และที่แห่งนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมสงฆ์เป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในวันนี้มีความสำคัญอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประทานโอวาทอันทรงคุณค่า คือ โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “หัวใจของพระพทธศาสนา” เลยทีเดียว มีใจความว่าให้ทุกคน “งดเว้นความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส” ค่ะ โดยในรายละเอียดได้นำมาเล่าให้ฟังกันแล้วในตอน “หัวใจพระพุทธศาสนา” ลองกลับไปอ่านกันได้

  ไม่เพียงแค่นั้นค่ะจุดเด่นของวันนี้ คือ “จาตุรงคสันนิบาติ” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 อันมีเหตุอัศจรรย์ปรากฎขึ้น 4 ประการด้วยกัน ดังนี้ พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ (พระจันทร์เต็มดวง) มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เราอาจได้ยินได้ฟัง หรือ เรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ถึงความสำคัญ 4อย่างนี้ ซึ่งบางท่านอาจจะฟังเป็นเหมือนเรื่องเล่า หรือ นิทานปรัมปรา ซึ่งไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจริง ๆ ซึ่งบางเรื่องดูจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เช่น พระสงฆ์มารวมกันได้อย่างไรโดยมิได้นัดหมาย หรือ แล้วพระสงฆ์ที่บวชโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไร แล้ว อภิญญา 6 คืออะไร เป็นต้น เรามาค่อย ๆ ดูกัน

  พระอรหันต์ คือ พระอริยบุคคลที่สามารถฝึกฝนตนเองขจัดกิเลส เจริญสมถวิปัสสนาจนกระทั่งหมดกิเลส ได้อภิญญา 6 ซึ่งแปลว่า ความรู้ยิ่ง หมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ มี 6 อย่าง คือ อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้ ทิพพโสต มีหูทิพย์ เจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ ทิพพจักขุ มีตาทิพย์ อาสวักขยญาณ รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป จากการที่พระอรหันต์ท่านมีอภิญญานี้เอง ทำให้ท่านรู้วาระจิตผู้อื่นได้ เมื่อถึงวาระที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเห็นควรแก่เวลาในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้ว ท่านจึงเรียกประชุมพระอรหัสตสาวกทุกพระองค์ในเวลานั้น ด้วยการสื่อสารกันภายใน ด้วยวาระจิต โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนกำหนดการนัดหมายใด ๆ หรือใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดใดทั้งสิ้น เวลาที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเข้าถึงธรรมกันแล้ว ภายในท่านจะสามารถเชื่อมถึงกันได้ ขอให้เรานึกเปรียบเทียบกับระบบอินเตอร์เน็ตก็แล้วกันค่ะ เมื่อใดที่เราเชื่อมกับระบบออนไลน์แล้ว เราก็สามารถ chat กันได้หมด ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะ เมื่อทุกองค์มีญาณทัสสนะแล้วก็เท่ากับว่า ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์ คราวนี้จะพูดคุยกันอย่างไรก็ไม่มีปัญหา...นี่เองคือเหตุผลว่าทำไม การประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมายจึงเกิดขึ้น

  สำหรับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทานั้น ต้องบอกว่าเป็นการบวชประเภทแรกในพระพุทธศาสนา เนื่องจากในยุคแรกนั้น ยังมีพระสงฆ์ไม่มาก และโดยส่วนมากพระองค์จะเป็นผู้เทศน์สอนด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงเป็นผู้บวชให้ โดยพระองค์จะตรัสเรียกผู้นั้น ซึ่งยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ให้เข้าเป็นภิกษุว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” การตรัสพระวาจาเพียงแค่นี้ก็สำเร็จเป็นภิกษุในพุทธศาสนา แต่หากผู้นั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว ท่านจะตรัสเพียงว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด ธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”

  เป็นอย่างไรบ้าง ฟังแล้วทำให้เราเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาได้อย่างชัดเจนขึ้นแล้ว อยากให้ทุกท่านภูมิใจว่าพระบรมศาสดาของเรานั้นไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ ที่ท่านได้ดวางหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างรัดกุม และทรงประสิทธิภาพ ทำให้พระพุทธศาสนานั้นได้เผยแผ่กว้างไกลมาจนถึงประเทศไทยเรา และสืบทอดต่อมาถึงยุคของพวกเราทุกคนนี้...เราในฐานะพุทธศาสนิกชน ควรหมั่นศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เอาไว้ให้เข้าใจถ่องแท้ ที่สำคัญเรียนรู้แล้วให้นำมาปฏิบบัติจนกระทั่ง ก่อให้เกิดเป็นผลที่ดีแก่ตนเอง และช่วยกันเผยแผ่สิ่งดีดีนี้ออกไป จึงจะเรียกว่า เราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธให้เกิดประโยชน์แล้วแก่ทั้งตนเอง และสังคมของเราได้อย่างแท้จริง

  ที่มา Story We Share

  มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน มาฆบูชา วัดบ้านขุน

  พิธีตักบาตร จุดประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่

  วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว

  พิธีจุดมาฆประทีป วัดป่าอุบลแก้ว จ.อุบลราชธานี

  พระภิกษุ สามเณร และสาธุชนได้พร้อมใจกันจุดโคมมาฆะประทีปด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณถวายเป็นพุทธบูชา

  Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice Novice

  วัดพระธรรมกาย จับมือ MetaVerse Thailand ชวนร่วมกิจกรรม มาฆบูชาออนไลน์ ได้แล้ว

  ล้ำไปอีกขั้น ! ด้วยไอเดียสุดล้ำ ผุด "เมตตาเจดีย์" หรือ Meta Cetiya กลางเมืองเสมือนจริง (Virtual City) ง่ายต่อการเข้าถึง ถูกใจชาวโลกจักรวาลนฤมิต (MetaVerse)

  สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับพุทธนวัตกรรมออนไลน์ ชมนิทรรศการ จุดประทีป เวียนประทักษิณ สวดมนต์ นั่งสมาธิออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ศาสนาในรูปแบบใหม่ได้ผ่านลิงก์ของ MetaVerseThailand.io

  Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture

  วัดพระธรรมกาย จับมือ MetaVerse Thailand ชวนร่วมกิจกรรม มาฆบูชาออนไลน์ ได้แล้ว

  ล้ำไปอีกขั้น ! ด้วยไอเดียสุดล้ำ ผุด "เมตตาเจดีย์" หรือ Meta Cetiya กลางเมืองเสมือนจริง (Virtual City) ง่ายต่อการเข้าถึง ถูกใจชาวโลกจักรวาลนฤมิต (MetaVerse)

  สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับพุทธนวัตกรรมออนไลน์ ชมนิทรรศการ จุดประทีป เวียนประทักษิณ สวดมนต์ นั่งสมาธิออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ศาสนาในรูปแบบใหม่ได้ผ่านลิงก์ของ MetaVerseThailand.io

  Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture Virtual Sculpture

  ประติมากรรมเสมือนจริง Virtual Sculpture

  ประกาศเกียรติคุณ สวดธรรมจักร ในวันมหาปูชนียาจารย์ 2565 ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ เข้าชม...กดเลย Website ความรู้ที่แท้จริงของชีวิต

  อนุโมทนา ทุกทีม ทุกท่าน ทุกจังหวัด ทุกประเทศ ทุกเครือข่าย ที่สวดธรรมจักร

  วันมหาปูชนียาจารย์ วันมหาปูชนียาจารย์ วันมหาปูชนียาจารย์

  วันมหาปูชนียาจารย์ ตรงกับ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

  3 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  3 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น ปฐมาจารย์สอนภาวนาให้กับคุณยายอาจารย์ของเรา
  และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ของเราด้วย

  "วันนี้เป็นวันสำคัญวันมหาปูชนียาจารย์ คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานี่ ท่านสละชีวิต จนกระทั่งบรรลุธรรมกาย เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วท่านก็ได้เทศนาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้บรรลุ มายังผู้มีบุญทั้งหลาย
  ทำหน้าที่ทั้งโปรดทั้งปราบ ปราบคือปราบพญามารที่เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ทรมาน ทั้งปวงเหล่านั้น จนกระทั่งท่านหมดอายุขัยในวันนี้ รวมทั้งศิษยานุศิษย์ของท่าน ทั้งสองคือคุณยายทองสุขและคุณยายอาจารย์คุณยายจันทร์ ขนนกยูง ก็สืบทอดรักษาวิชชานี้ต่อมา
  คุณยายทองสุขท่านก็ได้หมดอายุสังขารในวันนี้ คุณยายอาจารย์ฯก็สลายร่างในวันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษ จะได้ถือโอกาสปฎิบัติธรรม เป็นปฏิบัติบูชา ท่านทั้งสามนี้ในวันมหาปูชนียาจารย์ ปฏิบัติบูชาคือ การทำตามคำสั่งสอนของท่าน"

  - ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ -

  ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา ฉลองชัยธรรมยาตรา

  ฉลองชัยสุดยิ่งใหญ่!! ประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
  ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10

  พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 วัดพระธรรมกาย สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย

  พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 วัดพระธรรมกาย สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (online)

  An Online Lantern Lighting Ceremony at Wat Phra Dhammakaya, Thailand. 31 January 2565 B.E. Dhammayatra Monks' Activities along the path of the Great Master Phramongkolthepmuni under the theme 'Uphold Buddhist Temples & the 5 Precepts'. Lantern Lighting Ceremony paying homage to the Lord Buddha and the Great Master in recollecting at the World Center of Dhammakaya Meditation Propagation, Wat Phra Dhammakaya, Thailand.

  พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา

  พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
  เพื่อรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 6 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
  สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกาย

  วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 10 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (ออนไลน์)

  An Online highly pay homage to the Buddha Ceremony at Wat Phra Dhammakaya, Thailand. 25 January 2565 B.E. (Tuesday) Dhammayatra Monks' Activities along the path of the Great Master Phramongkolthepmuni under the theme ‘Uphold Buddhist Temples & the 5 Precepts’ in recollecting of the place where the Great Master and his experienced disciples practiced high meditation and propagated Dhammakaya Meditation at Wat Paknam-Bhasicharoen, Bangkok.

  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

  มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ มยุรนาวากาศ

  พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศ ประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี

  พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศ ประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ ๑๓๓ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)

  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

  ขับเสภาโดยรองหัวหน้าชั้น กัลฯสุปานันท์ ปิ่นสูรย์

  113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

  พิธีจุดประทีป โครงการ ธรรมยาตราปีที่ 10 และพิธีบุญ วาระ 113 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

  "เพราะคุณยาย"
  เพราะคุณยาย ได้สร้างวัด ที่เป็นวัด
  เพราะคุณยาย พระในวัด เป็นพระได้
  เพราะคุณยาย เกิดศูนย์กลาง ธรรมกาย
  เพราะคุณยาย นักบุญใหญ่ ได้รวมกัน
  เพราะคุณยาย ในวันนี้ จึงมีพ่อ
  เพราะคุณยาย จึงเกิดก่อ พ่อในฝัน
  เพราะคุณยาย ได้มีวัด สร้างบุญกัน
  เพราะคุณยาย ใจมุ่งมั่น กลั่นความดี
  เพราะคุณยาย ลูกหลานยาย ได้มีสุข
  เพราะคุณยาย จึงพ้นทุกข์ สุขวิถี
  เพราะคุณยาย ทุ่มเทใจ ถวายชีวี
  เพราะคุณยาย ได้ช่วยชี้ ที่สุดกลาง
  พระคุณนี้ ยากจะหา ใครเทียมทบ
  ทั้งสามภพ ยายหนึ่งนี้ ไม่มีสอง
  พระคุณนี้ ยากทดแทน แม้แผ่นทอง
  เราทั้งผอง ขอแทนคุณ สุดพรรณนา
  ลูกหลานจะ นั่งธรรมะ บูชาท่าน
  หลอมทองคำ หล่อคุณยาย ใหญ่มหา
  ให้สำเร็จ เช่นทุกครั้ง ที่ผ่านมา
  เพื่อบุญญา ลูกหลานได้ ไปกับยาย
  ขอน้อมนำ คำสอนท่าน ปฏิบัติ
  ทั้งรักวัด รักสะอาด ไม่หวั่นไหว
  จะอ่อนน้อม สามัคคี มีวินัย
  จะดีเด่น ให้เป็นไป ได้ด้วยบุญ
  ยายตั้งจิต แม้ศิษย์มา กว่าแสนล้าน
  ทรัพย์มากพลัน เลี้ยงเขาได้ ยายเกื้อหนุน
  มาเถิดหนอ สืบสานต่อ ก่อดวงบุญ
  ช่วยค้ำจุน หนุนตามยาย สุดสายธรรม
  พระอาจารย์ ประดิษฐ์ อริญฺชโย รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

  วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
  Live ! ถ่ายทอดสด 3 ช่วงเวลา
  09.30 น. #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ ถ่ายทอดสดจาก บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย
  17.30 น. #พิธีจุดประทีปครั้งที่4 ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (พระผู้ปราบมาร) ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ถ่ายทอดสดจากลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
  20.30 น. #พิธีสวดธรรมจักร ฉลองชัยชิตัง เม 4,045,000,113 จบ ถ่ายทอดสดจากมหารัตนวิหารคด
  รับชม 3 ช่อง ZOOM ดังนี้
  1. zoom072.com สำหรับลูกพระธัมฯ ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมเสียงสาธุ
  2. zoom072.com/dmz สำหรับสาธุชน ต้อนรับพระ กล่าวสาธุ มีบรรยายเป็นช่วง ๆ
  3. zoom072.com/dhammayatra สำหรับสาธุชนใหม่ แนะนำให้ความรู้, อธิษฐานจิต, ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมฟังพิธีกรบรรยาย
  4. ห้องZOOM ที่ท่านคุ้นเคย
  สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญที่สังกัด หรือโทร. 02-831-1234

  Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10 Dhammayatra#10

  พระธรรมยาตราจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง

  วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้พระธรรมทายาทได้ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตรธรรมยาตรา จุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 10 (ออนไลน์) น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting ประเภทศาสนาสถาน ของกระทรวงสาธารณสุข

  พิธีเริ่มเวลา 18.00 น. พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิตามไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโย ต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร นำอธิษฐานจิต คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยประธานสงฆ์แสดงธรรมถึงความสำคัญของอนุสรณ์สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ
  โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ผ่าน Zoom อาทิ กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ ตราด นครปฐม นครราชสีมา นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ยโสธร ระยอง ราชบุรี ศรีสะเกษ สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ เป็นต้น ต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ เดนมาร์ก อิตาลี สวีเดน ฮ่องกงเยอรมัน เป็นต้น

  วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งวัดสองพี่น้องเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ. 2212 (ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านอุปสมบทเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 ขณะมีอายุย่างเข้า 22 ปี ที่พัทธสีมาวัดสองพี่น้องแห่งนี้ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร” โดยมีพระอาจารย์ดี วัดประตูสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง เป็นเวลา 1 พรรษา

  Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra Dhammayatra

  พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

  ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (online) เพื่อน้อมรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต

  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

  ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10 ธรรมยาตราปีที่10

  พระภิกษุธรรมยาตราจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานที่ เกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

  วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า วันนี้พระธรรมทายาทในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 10 ได้ปฏิบัติธรรมกิจวัตรธรรมยาตรา ด้วยการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีออนไลน์ผ่าน ZOOM เป็นจำนวนมาก

  “สำหรับพิธีจุดประทีปเป็นกิจวัตรพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10 เป็นการฝึกสมาธิ และเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 นอกจากนี้ ยังเป็นการปฏิบัติบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายการต้อนรับรับพระธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีป ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ http://zoom072.com/card/all”

  ทั้งนี้โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19ระดับองค์กร( Covid Free Setting ) อย่างเคร่งครัดตลอดโครงการ สอบถามรายละเอียดการร่วมพิธีโทร.02-831-1234

  ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา ประทีปธรรมยาตรา

  ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร บุคคลเช่นท่านหายากยิ่งในโลก การบังเกิดขึ้นของท่าน ก็คือการหวนคืนมาแห่งความบริสุทธิ์ และปัญญาบริสุทธิ์ ความรู้แจ้งภายในได้กลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งเหมือนย้อนยุคไปสู่พุทธกาลอย่างนั้น สันติสุขหรือสันติภาพที่ใคร ๆ ปรารถนาจะบังเกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนอบรมกันมานี่แหละ (พ.ศ.2544)

  กำหนดการ วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
  17.30 น. เปิดห้อง ZOOM
  18.00 น. พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระ / จุดประทีปโคมเอก / นำอธิษฐานจิต
  18.30 น. คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์
  19.10 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / แสดงธรรมเรื่อง “ความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) / นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา / บูชาพระ
  20.00 น. เสร็จพิธี

  ร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com
  Meeting id : 89283989294 Passcode : 072
  หรือซูมที่ท่านคุ้นเคย สอบถามโทร. 02-831-1234

  ธรรมยาตรา 65

  กำหนดการงานบุญออนไลน์ พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 1 บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10

  วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
  กำหนดการ
  17.30 น. เปิดห้อง ZOOM
  18.00 น. พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระ / จุดประทีปโคมเอก / นำอธิษฐานจิต
  18.30 น. คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์
  19.10 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / แสดงธรรมเรื่อง “ความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) / นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา / บูชาพระ
  20.00 น. เสร็จพิธี

  หมายเหตุ : งดเดินทางมาร่วมงานที่วัด ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาวและวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM ที่ลิงก์ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย

  สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญที่สังกัด หรือโทร.02-831-1234

  ธรรมยาตรา 65 ธรรมยาตรา 65 ธรรมยาตรา 65

  มหาสิริมงคลแห่งดวงตา มหาสิริมงคลแห่งดวงใจ มหาสิริมงคลแห่งชีวิต..

  "น้อมจิตบูชาพระมงคลเทพมุนี" พระผู้ปราบมาร
  ครบรอบ 10 ปี แห่งกตัญญูบูชา โครงการ "ธรรมตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถานเจ็ดแห่ง"

  วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2565 ทาง zoom072.com
  วันที่มีธรรมยาตรา เริ่มเวลา 15.00 น.
  วันที่มีจุดประทีป เริ่มเวลา 18.00 น.

  "เปิดศักราชใหม่ ศักราชชัยแห่งลูกหลานพระผู้ปราบมาร รวย รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ"

  Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year

  กิจกรรมงานบุญสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์

  กิจกรรมงานบุญสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า เสริมสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

  ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
  ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC