ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกเมตาเวิร์ส 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

นิทรรศการ 9 รางวัล Guiness World Records
2.3K
Muthita65
3.3K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
4.1K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
27.3K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
12.7K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
4K
อาสาฬหบูชา Virtual
15.1K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
16.8K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
16.8K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
16.4K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
2.7K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
3.1K
มาฆบูชา Virtual
43.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
4.9K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
5.3K
Muthita64
48.9K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
3.6K

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

แผนผังวัดพระธรรมกาย
4.7K
ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย
7.9K
ธุดงคสถานล้านนา Virtual
2.7K
ห้องรับบริจาคออนไลน์
9.5K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
3.8K
วัดบ้านขุน Virtual
3.1K
วัดกิ่วลม Virtual
3.9K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
3.8K
วัดวังกอง Virtual
3.1K
VHP
14.7K
100YBuilding
18.5K
JD
20.8K
100YEx
10.5K
Chapel
37.2K

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
Update
CoverPhoto
35K
ใหม่
CoverPhoto
2.2K
CoverPhoto
3.9K
CoverPhoto
4.1K
CoverPhoto
1.8K
CoverPhoto
5.5K
CoverPhoto
2.8K
CoverPhoto
6.3K
CoverPhoto
3.6K
CoverPhoto
4K
CoverPhoto
47.6K
CoverPhoto

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book