ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

Muthita65
ใหม่
0.6K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
1.9K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
23.6K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
10.6K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
1.9K
อาสาฬหบูชา Virtual
12.7K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
14.4K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
14.6K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
14.5K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
1.2K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.4K
มาฆบูชา Virtual
41.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
3.1K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3.6K
Muthita64
46.2K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
1.7K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

ห้องรับบริจาคออนไลน์
3.1K
ใหม่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
1.2K
วัดกิ่วลม Virtual
1.8K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
1.3K
วัดวังกอง Virtual
1.3K
VHP
11.6K
100YBuilding
15.7K
JD
16.4K
100YEx
6.6K
Chapel
30.7K
วัดบ้านขุน Virtual
เร็ว ๆ นี้

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
0.7K
ใหม่
CoverPhoto
CoverPhoto
9.9K
ใหม่
CoverPhoto
4K
CoverPhoto
1.8K
CoverPhoto
2.3K
CoverPhoto
8.6K

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book