ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
ใหม่
3.3K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
1.4K
อาสาฬหบูชา Virtual
10.6K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
13.4K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
12.1K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
12.1K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
0.9K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.2K
มาฆบูชา Virtual
33.6K
นิทรรศการหลักฐานวิชชาธรรมกาย Virtual
21.4K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
2.9K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3.3K
Muthita64
44K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
1.4K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

วัดกิ่วลม Virtual
1.2K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
0.9K
วัดวังกอง Virtual
0.9K
VHP
11.2K
100YBuilding
14.9K
JD
15.7K
100YEx
6.1K
Chapel
29.8K
WDC
เร็ว ๆ นี้
วัดบ้านขุน Virtual
เร็ว ๆ นี้

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
ใหม่
CoverPhoto
7.2K
ใหม่
CoverPhoto
1.5K
CoverPhoto
3.4K
CoverPhoto
2K
CoverPhoto
7.8K

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book