ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกเมตาเวิร์ส 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

นิทรรศการ 9 รางวัล Guiness World Records
ใหม่
1.5K
Muthita65
2.4K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
3.6K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
26.6K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
12.1K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
3.4K
อาสาฬหบูชา Virtual
14.2K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
16K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
16.3K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
16K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
2.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
2.7K
มาฆบูชา Virtual
42.7K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
4.4K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
4.7K
Muthita64
48.2K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
3K

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

แผนผังวัดพระธรรมกาย
3.3K
ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย
6.7K
ธุดงคสถานล้านนา Virtual
2.1K
ห้องรับบริจาคออนไลน์
9.1K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
3.1K
วัดบ้านขุน Virtual
2.6K
วัดกิ่วลม Virtual
3.3K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
3.1K
วัดวังกอง Virtual
2.7K
VHP
13.9K
100YBuilding
18K
JD
20K
100YEx
9.7K
Chapel
36K

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
Update
CoverPhoto
29.2K
ใหม่
CoverPhoto
3.1K
CoverPhoto
3.6K
CoverPhoto
1.4K
CoverPhoto
4.5K
CoverPhoto
2.2K
CoverPhoto
5.7K
CoverPhoto
3K
CoverPhoto
3.4K
CoverPhoto
23.6K
CoverPhoto

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book