นิทรรศการ
ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace Exhibition

เข้าชมรายละเอียด

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก : True Knowledge for World Peacxe Exhibition

นิทรรศการที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีแก่ทุกคน มนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้... ไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายที่พร้อมจะทำร้ายตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากภายนอก และที่สำคัญที่สุด คือภัยจากกิเลสในตัวของมนุษย์เอง ที่บีบบังคับให้มนุษย์สร้างกรรม กระทั่งเกิดวิบากคือผลกรรม จนต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ที่เปรียบเสมือนคุกไม่รู้จักจบสิ้น หากมนุษย์ต้องการหลุดพ้นจากคุกแห่งภัยพิบัตินี้ จะต้องแสวงหาผู้รู้หรือแหล่งข้อมูลที่จะนำพาให้เราออกจากคุกอันมืดมนนี้ให้ได้ ซึ่งเราจะสามารถค้นหาความรู้เหล่านั้นได้ที่... นิทรรศการ “ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก”

นิทรรศการ “ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก” เกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ที่ปรารถนาจะเผยแผ่สันติสุขที่แท้จริงเพื่อสร้างสันติภาพไปทั่วโลก ซึ่งในแต่ละปีท่านได้เมตตาให้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้แก่เด็กๆ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

นิทรรศการมุทิตาพระมหาเถระ-พระเถระ ปีพ.ศ.2565 | สภาธรรมกายสากล

Muthita 65 : Tha Dhammakaya Assembly Hall
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  2.2K

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ สถานที่วัดพระธรรมกาย

Gallery
28 กันยายน พ.ศ.2565  3.4K

นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย 360°

Dhammachai International Reasearch Institute
9 ก.พ. 65 | 27 ส.ค. 65  26.3K

นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ

1 Million Meditation Photo Exhibition
6 สิงหาคม พ.ศ.2565  11.9K

นิทรรศการเกียรติประวัติ
พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
(สุธรรม สุธมฺโม)

Kaewsarapadneuk Hall
27 กรกฎาคม พ.ศ.2565  3.2K

อาสาฬหบูชา Virtual

Asalha Puja Day
13 กรกฎาคม พ.ศ.2565  14K

นิทรรศการสมาธิเพื่อสันติภาพ : วันสมาธิโลก

V-Peace (องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก)
6 สิงหาคม พ.ศ.2565  15.8K

Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก

Earth Day
22 เมษายน พ.ศ.2565  16.1K

วิสาขบูชาโลก Virtual

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
15 พฤษภาคม พ.ศ.2565  15.7K

นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3

Gallery สำนักสื่อธรรมะ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2565  2.1K

นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2

Gallery สำนักสื่อธรรมะ
1 เมษายน พ.ศ.2565  2.3K

มาฆบูชา Virtual 360°

Magha Puja Day
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  42.4K

นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1

Gallery สำนักสื่อธรรมะ
13 มกราคม พ.ศ. 2565  4.2K

สื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
วาระอายุวัฒนมงคล 81 ปี

Special Event
21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  4.5K

นิทรรศการมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ ปีพ.ศ.2564

Muthita Virtual Exhibition
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  47.8K

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์

บทความ | Article

V-Star 10
12 ธันวาคม พ.ศ. 2558  2.7K

นิทรรศการ 9 รางวัล Guiness World Records เพื่อสันติภาพโลก

เร็วๆ นี้ | Coming Soon

Tha Dhammakaya Assembly Hall
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567