The Last Way Out

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
ตอน “ทางรอดวิกฤตมนุษย์”

MV ทางรอดวิกฤตมนุษย์

คำร้อง : อพอลโล ... ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิกขะ

ทางรอดวิกฤตมนุษย์ : The Last Way Out

เมื่อพบวิกฤต เราทุกคนต่างแสวงหาทางรอด แต่ใช่ว่าทุกทางจะเป็นทางออกของปัญหา ซึ่งบางคนเลือกทางผิด ทางที่เลือกกลายเป็นทางไม่รอด เช่น การดื่มสุรา การฆ่าตัวตาย หรือการทำผิดศีลต่าง ๆ เป็นต้น เพราะนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว กลับยิ่งไปเพิ่มเติมปัญหาให้รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

การดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางของความดีนั้นมีแต่ดีกับดี ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตรงกันข้าม ผู้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งบาปอกุศลมีแต่เสียกับเสีย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน ดังนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาก็เห็นได้ไม่ยากว่าควรจะเลือกทางใดให้เป็นทางรอดของตน

นิทรรศการฯ ประกอบด้วยห้องไฮไลท์หลัก จำนวน 4 ห้อง คือ

 • 1
  ห้องต้องรอด
 • 2
  ห้องทางไม่รอด
 • 3
  ห้องทางรอดชั่วคราว
 • 4
  ห้องสัมผัสที่ 7 ทางรอดที่แท้จริง

ห้องที่ 1 ห้องต้องรอด

เป็นห้องเกริ่นนำที่จะพาผู้ชมเข้าไปสู่ บรรยากาศของยุคมิคคสัญญี ที่สิ่งแวดล้อม และจิตใจของมนุษย์ตกต่ำถึงที่สุด จนทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ แต่เราทุกคนจะต้องรอดไปให้ได้ โดยหนีไปสู่ห้องต่อไป สำหรับห้องต้องรอดได้มีสื่อการสอนธรรมะที่พิเศษสุดๆ มานำเสนอคือ...การแสดง และเทคนิคพิเศษ Projection Mapping รอบตัว ประกอบ Light and sound เสมือนผู้ชมทุกท่านได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์และตระหนักถึงทุกข์ภัยที่เราจะต้องหาทางรอดให้ได้

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ห้องที่ 2 ห้องทางไม่รอด

เป็นห้องที่เล่าเรื่องของผู้ที่แสวงหาทางรอด แต่...เลือกทางผิด ด้วยการกระทำสิ่งผิด ซึ่งเป็นทางมืด นำไปสู่อบายแล้วจะต้องรับทัณฑ์ทรมานในนรกอย่างแสนสาหัส สำหรับห้องทางมืด มีสื่อการสอนธรรมะที่พิเศษสุดๆ มานำเสนอ คือ...ภาพยนตร์ Animation นรก บนจอ L.E.D. ขนาดใหญ่ ประกอบ Light and sound และการแสดงการพิพากษาในยมโลกเพื่อให้ ได้ตื่นตาตื่นใจในรูปแบบที่จะนำมาเสนอที่สมจริงมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศห้องทางไม่รอด

ห้องที่ 3 ห้องทางรอดชั่วคราว

เป็นห้องที่เล่าถึงเรื่องของผู้แสวงหาทางรอด ที่เลือกทางถูกและทำถูก ซึ่งเป็นทางสว่าง นำไปสู่สวรรค์ ไปเป็นสหายกับเหล่าเทวดา แต่ในที่สุดก็ตระหนักว่าแม้การเป็นเทวดาก็ยังไม่ใช่ทางรอดที่แท้จริง เพราะยังหนีไม่พ้นความตาย ผู้ชมจึงต้องเดินทางต่อไปเพื่อแสวงหาทางรอดที่แท้จริง สำหรับห้องทางสว่างมีสื่อการสอนธรรมะที่พิเศษสุดๆ เพื่อสร้างความปลื้มปีติให้กับผู้เข้าชม ด้วยเทคนิคพิเศษอันตระการตา คือ การเดินทางสู่สวรรค์ ผ่านอุโมงค์ LED สีรุ้ง และภาพยนตร์ Animation สวรรค์ บนจอโค้ง 360 องศา ประกอบ Light and sound และการแสดงจินตลีลาอันหาดูที่ไหนไม่ได้

ภาพบรรยากาศห้องทางรอดชั่วคราว

ห้องที่ 4 ห้องสัมผัสที่ 7 ทางรอดที่แท้จริง

เป็นห้องที่มีผู้รู้มาแจ้งข่าวว่าจะมีพระโพธิสัตว์มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เทวดา ตลอดแสนโกฏิจักรวาลต่างพากันลงมาเพื่อบูชา และฟังธรรมจากพระพุทธองค์ อันเป็นหนทาง ที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร สำหรับห้องสัมผัสที่ 7 ทางรอดที่แท้จริง มีการนำสื่อการฉายภาพยนตร์แบบ Panorama 270 องศา ประกอบกับ Light and Sound โดยใช้ระบบเสียงแบบ 10.1 โดยเฉพาะในปีนี้จะนำเสนอในรูปแบบ 7 มิติ เพื่อให้ได้ตื่นตะลึงไปกับเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด เหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยทีเดียว

ภาพบรรยากาศห้องสัมผัสที่ 7 ทางรอดที่แท้จริง

ภาพยนตร์ "พุทธานุภาพ ปราบทัพพญามาร"

ประมวลภาพประทับใจ และบรรยากาศวันงาน

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ภาพยนตร์ 3 มิติ-รักแลกภพ : Love Over

"รักแลกภพ" เมื่อความรักที่เกิดขึ้นระหว่าง บุ๊ค เด็กหนุ่มผู้ขาดความมั่นใจในตนเองกับเจน เด็กสาวผู้โหยหาความรัก ได้ก้าวลงสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต ทั้งเขาและเธอ ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่า ต้องไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่อาจคาดฝันได้ ผลที่ต้องเจอข้างหน้าช่างหนักหนาและโหดร้าย เกินกว่าจินตนาการ ทั้งคู่จะสามารถแก้ไขวิกฤตชีวิตครั้งสำคัญนี้ได้หรือไม่..