ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

Muthita65
1.4K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
2.6K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
24.7K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
11.1K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
2.4K
อาสาฬหบูชา Virtual
13.2K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
14.9K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
15.1K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
15K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
1.5K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.7K
มาฆบูชา Virtual
41.8K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
3.4K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3.8K
Muthita64
46.9K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
2K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

ธุดงคสถานล้านนา Virtual
0.7K
ห้องรับบริจาคออนไลน์
4.7K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
1.8K
วัดบ้านขุน Virtual
1.3K
วัดกิ่วลม Virtual
2.2K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
1.8K
วัดวังกอง Virtual
1.7K
VHP
12.3K
100YBuilding
16.4K
JD
17.8K
100YEx
7.7K
Chapel
32.6K

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
CoverPhoto
17.5K
ใหม่
CoverPhoto
1.3K
CoverPhoto
4.5K
CoverPhoto
2.1K
CoverPhoto
2.6K
CoverPhoto
9.6K

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book