ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการออนไลน์   VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
ใหม่
1.6K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
9.5K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
9.2K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
0.7K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.1K
มาฆบูชา Virtual
13.3K
นิทรรศการหลักฐานวิชชาธรรมกาย Virtual
11.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
2.7K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
1.2K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

VHP
10.8K
100YBuilding
3.7K
JD
14K
100YEx
4.1K
Chapel
27.4K
WDC
เร็ว ๆ นี้

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
ใหม่
CoverPhoto
1K
ใหม่
CoverPhoto
5.6K
ใหม่
CoverPhoto
1.8K
CoverPhoto
6.7K
การสวดพระอภิธรรม Virtual
เร็ว ๆ นี้

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book