ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
ใหม่
1.2K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
23K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
7.8K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
1.7K
อาสาฬหบูชา Virtual
11.2K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
13.6K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
12.3K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
12.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
1.1K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.3K
มาฆบูชา Virtual
37.2K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
3K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3.4K
Muthita64
45.3K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
1.6K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
0.9K
ใหม่
วัดกิ่วลม Virtual
1.6K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
1.1K
วัดวังกอง Virtual
1.2K
VHP
11.4K
100YBuilding
15.4K
JD
16K
100YEx
6.3K
Chapel
30.3K
WDC
เร็ว ๆ นี้
วัดบ้านขุน Virtual
เร็ว ๆ นี้

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
CoverPhoto
8.6K
ใหม่
CoverPhoto
3.8K
CoverPhoto
1.6K
CoverPhoto
2.2K
CoverPhoto
8.2K

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book