ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกเมตาเวิร์ส 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

Muthita65
2.2K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
3.4K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
26.3K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
11.9K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
3.2K
อาสาฬหบูชา Virtual
14K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
15.8K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
16.1K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
15.7K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
2.1K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
2.3K
มาฆบูชา Virtual
42.4K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
4.2K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
4.5K
Muthita64
47.8K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
2.7K
นิทรรศการ 9 รางวัล Guiness World Records
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

แผนผังวัดพระธรรมกาย
2.6K
ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย
6K
ธุดงคสถานล้านนา Virtual
1.8K
ห้องรับบริจาคออนไลน์
8.8K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
2.8K
วัดบ้านขุน Virtual
2.3K
วัดกิ่วลม Virtual
3K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
2.7K
วัดวังกอง Virtual
2.4K
VHP
13.6K
100YBuilding
17.7K
JD
19.5K
100YEx
9.4K
Chapel
35.6K

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
Update
CoverPhoto
1.3K
ใหม่
CoverPhoto
27.1K
ใหม่
CoverPhoto
3.4K
CoverPhoto
1.1K
CoverPhoto
4.2K
CoverPhoto
2K
CoverPhoto
5.4K
CoverPhoto
2.6K
CoverPhoto
3.2K
CoverPhoto
14.1K
CoverPhoto

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book