ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกเมตาเวิร์ส 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

Muthita65
1.8K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
3K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
25.6K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
11.5K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
2.8K
อาสาฬหบูชา Virtual
13.6K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
15.3K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
15.6K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
15.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
1.8K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.9K
มาฆบูชา Virtual
42K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
3.8K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
4.1K
Muthita64
47.4K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
2.3K

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

ธุดงคสถานล้านนา Virtual
1.4K
ห้องรับบริจาคออนไลน์
8.2K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
2.4K
วัดบ้านขุน Virtual
1.8K
วัดกิ่วลม Virtual
2.6K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
2.3K
วัดวังกอง Virtual
2K
VHP
13K
100YBuilding
17.1K
JD
18.8K
100YEx
8.7K
Chapel
34.4K

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
Update
CoverPhoto
23.5K
ใหม่
CoverPhoto
2.5K
CoverPhoto
0.7K
CoverPhoto
3.7K
CoverPhoto
1.6K
CoverPhoto
4.9K
CoverPhoto
2.3K
CoverPhoto
2.8K
CoverPhoto
10.1K
CoverPhoto

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book