วิชชาธรรมกายใช้วิธีฝึกสมาธิแบบไหน? ทำไมต้องศูนย์กลางกายฐานที่7?